Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Firma ElmarCo Technika Świetlna Sp.z.o.o. Sp.K. jest świadoma, że Państwa prywatność jest bardzo istotna. Dążymy to tego, aby wykorzystywanie Państwa danych osobowych było zgodne z prawem i uzasadnione.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki firma ElmarCo Technika Świetlna Sp.K. przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, a także w związku z ofertą naszych produktów przekazywanych Państwu zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Niniejsza informacja wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a także informuje, jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie pytań. Dane osobowe będą przetwarzane przez ElmarCo Technika Świetlna Sp.z.o.o. Sp.K. zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator Państwa danych osobowych informujemy, że można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: 80-209 Chwaszczyno ul. Gdyńska 96
  • przez e-mail: elmarco@elmarco.pl
  • telefonicznie: 58 5528427

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: 80-209 Chwaszczyno ul. Gdyńska 96
  • przez e-mail: iodo@elmarco.pl

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone przez nas kategorie danych osobowych użytkowników/klientów obejmują przede wszystkim informacje kontaktowe w związku z ofertą naszych produktów. W tym celu muszą Państwo podać swój adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz numer telefonu. Kiedy uzyskują Państwo dostęp do strony www.elmarco.pl, możemy również zbierać informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia lub adresy IP. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe wystawiając faktury VAT.

CEL I PODSTAWA PRAWNA

Korzystamy z informacji co do zasady w celu świadczenia, promowania, utrzymywania, personalizacji oraz ulepszania naszych usług.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie zawsze zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, obowiązek prawny ciążący na ElmarCo  Technika Świetlna Sp.z.o.o.Sp.K.w zakresie danych rozliczanych do celów księgowych – art. 6 ust. 1 lit c) RODO, a w niektórych przypadkach nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być udostępnianie jedynie naszym zaufanym usługodawcom, którzy działają na nasze zlecenie w celu świadczenia usług wsparcia i bezpieczeństwa.
ElmarCo Technika Świetlna Sp.z.o.o.Sp.K. nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Mogą Państwo złożyć do ElmarCo Technika Świetlna Sp.z.o.o.Sp.K. wniosek  dotyczący danych osobowych o:
  • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez ElmarCo danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
  • przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
Mogą Państw również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). ElmarCo Technika Świetlna Sp.z.o.o.Sp.K.wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA


Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.